Üretim Süreçleri

Projelendirme Detayları


İŞ PROGRAMI
Detaylı is¸ programı, Her is¸ ic¸in ayrı ayrı yapılıp yayınlanır. Programa göre malzemeler sistamatik olarak sevke hazırlanır.

RÖLEVE, MODEL KONTROLÜ
Betonarme ve taslak proje planına göre sahada montajı yapılacak olan  kısımların topografla rolevesi alınarak ana hatlarında kac¸ıklık olup
olmadığı kontrol edilir.

3D MODEL HAZIRLAMA
Çakıs¸tırılması yapılan 3D Model ana hatları ile kontrol edildikten sonra  Aplikasyon planı verilerek gömü veya kimyasal ankraj siparis¸leri verilir.  Takriben 1 hafta gibi zamanda is¸ programındaki öncelik sırasına göre 3D Model de etap etap tamamlanmaya ve malzeme, cıvata, somun, pul, vs. siparis¸leri verilir

İMALAT VE  MONTAJ  PAFTASI
3D Model tamamlandıktan sonra is¸ hazırlama departmanı öncelik ve is¸ programına uygun olarak;
Single partların hazırlanması
Assembly imalat paftalarının hazırlanması,
Assembly montaj paftaları hazırlanıp imalat hazırlıkları tamamlanmıs¸ olur.

Ankraj Sistemi


GÖMÜ  ANKRAJ  SİSTEMİ
Betonarmesi atılmamıs¸ yerlerde donatı ve kalıp sistemi hazır olduğunda topograf es¸liğinde aplikasyon planına ve is¸  programına uygun, s¸ablon plakası ve rodlar projesine uygun toplanarak sahaya kit halinde sevk edilir. Topografla aks ve kotunda yerine sabitlenerek beton atılırken ankraj sisteminin kaymaması önlenir.

KİMYASAL  ANKRAJ  SİSTEMİ
Aplikasyon sistemi hazırlanarak topografa gönderilir. Topograf sahada s¸ablon plakası yerlerini belirler. S¸ablon
plakalarındaki delik yerleri is¸aretlenerek yerleri tespit edilir. Sonrasında karotla veya matkapla mevcut betonda delik  yerleri istenilen c¸apta ve derinlikte delinir. İc¸indeki tozlar hava ile temizlenerek kimyasal karıs¸ım sıkılıp rodlar yerine  koyularak kimyasal reaksiyon tepkimesi ic¸in 3 dk ile1 saat beklemeye bırakılır. 

İmalat


PROJE
Projelendirme takriben 10-15 gün sürebilir. Onay alındıktan sonra;
Malzeme siparis¸i verilmesi
Single partların verilmesi, (Delik, kesim hazırlıkları)
İmalat paftalarının hazırlanması,
Montaj paftalarının hazırlanma

MALZEME
Sözles¸me imzalandıktan sonra 3D Modelden malzeme material listesi alınarak siparis¸i verilir.
Siparis¸i verilen malzeme temini yapıldıktan sonra alınan malzemeler kumlamaya sevk edilir. Sa2/5 kumlama
yapıldıktan sonra yüzeyde paslanmanın önlenmesi ic¸in shopprımer (15-20 MİCRON) atılarak atölye sevki yapılır.
Takriben bu sürec¸ 10-15 gün sürebilir.

ÖN HAZIRLIK
İs¸ programının ilgili birimlere yayınlanır.
Plaka, Profil kesim listeleri hazırlanır.

ÜRETİM
Listelere göre levha ve profillerin temini
Delme delikleri.
İş programında öncelik sırasına göre kolon, kiriş ve çapraz bağlantıların imalatı.

Sevk&Montaj


SEVK
Boyahane, astar ve son kat boyalarda imalat ve kaynak malzemeleri çapaklardan temizlenir. İş programına göre paketlenir ve yüklenir. Boş ağırlık yüklemeden önce belirlenir. Sonrasında
yükleme, toplam tonaj kantarı fişi kantarda tam ağırlık alınarak belirlenir. Çalışmanın sonunda ise miktar ve tartı fişleri ile birlikte verilir. 

MONTAJ
Malzemenin montajı sırasında dikkat edilmesi gereken malzemenin düzenli bir sıra ile montajı. Sahada stok alanı olup olmadığı en önemli kalemdir. Stok alanı yoksa sevk edilen malzemenin (aracın beklemesini önlemek için) geçici stok alanına indirilmesi vehızlı bir şekilde toplandı.

Аdres

Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:52/3
Çekmeköy/İSTANBUL

Тelefon

+90 216 641 68 60

E Posta

info@sgcelik.com

Tüm Hakları SG ÇELİK Tarafından Saklıdır. © 2022

Üretim Süreçleri


Projelendirme Detayları

İŞ PROGRAMI
Detaylı is¸ programı, Her is¸ ic¸in ayrı ayrı yapılıp yayınlanır. Programa göre malzemeler sistamatik olarak sevke hazırlanır.

RÖLEVE, MODEL KONTROLÜ
Betonarme ve taslak proje planına göre sahada montajı yapılacak olan  kısımların topografla rolevesi alınarak ana hatlarında kac¸ıklık olup
olmadığı kontrol edilir.

3D MODEL HAZIRLAMA
Çakıs¸tırılması yapılan 3D Model ana hatları ile kontrol edildikten sonra  Aplikasyon planı verilerek gömü veya kimyasal ankraj siparis¸leri verilir.  Takriben 1 hafta gibi zamanda is¸ programındaki öncelik sırasına göre 3D Model de etap etap tamamlanmaya ve malzeme, cıvata, somun, pul, vs. siparis¸leri verilir

İMALAT VE  MONTAJ  PAFTASI
3D Model tamamlandıktan sonra is¸ hazırlama departmanı öncelik ve is¸ programına uygun olarak;
Single partların hazırlanması
Assembly imalat paftalarının hazırlanması,
Assembly montaj paftaları hazırlanıp imalat hazırlıkları tamamlanmıs¸ olur.Ankraj Sistemi

GÖMÜ  ANKRAJ  SİSTEMİ
Betonarmesi atılmamıs¸ yerlerde donatı ve kalıp sistemi hazır olduğunda topograf es¸liğinde aplikasyon planına ve is¸  programına uygun, s¸ablon plakası ve rodlar projesine uygun toplanarak sahaya kit halinde sevk edilir. Topografla aks ve kotunda yerine sabitlenerek beton atılırken ankraj sisteminin kaymaması önlenir.

KİMYASAL  ANKRAJ  SİSTEMİ
Aplikasyon sistemi hazırlanarak topografa gönderilir. Topograf sahada s¸ablon plakası yerlerini belirler. S¸ablon
plakalarındaki delik yerleri is¸aretlenerek yerleri tespit edilir. Sonrasında karotla veya matkapla mevcut betonda delik  yerleri istenilen c¸apta ve derinlikte delinir. İc¸indeki tozlar hava ile temizlenerek kimyasal karıs¸ım sıkılıp rodlar yerine  koyularak kimyasal reaksiyon tepkimesi ic¸in 3 dk ile1 saat beklemeye bırakılır. İmalat

PROJE
Projelendirme takriben 10-15 gün sürebilir. Onay alındıktan sonra;
Malzeme siparis¸i verilmesi
Single partların verilmesi, (Delik, kesim hazırlıkları)
İmalat paftalarının hazırlanması,
Montaj paftalarının hazırlanma

MALZEME
Sözles¸me imzalandıktan sonra 3D Modelden malzeme material listesi alınarak siparis¸i verilir.
Siparis¸i verilen malzeme temini yapıldıktan sonra alınan malzemeler kumlamaya sevk edilir. Sa2/5 kumlama
yapıldıktan sonra yüzeyde paslanmanın önlenmesi ic¸in shopprımer (15-20 MİCRON) atılarak atölye sevki yapılır.
Takriben bu sürec¸ 10-15 gün sürebilir.

ÖN HAZIRLIK
İs¸ programının ilgili birimlere yayınlanır.
Plaka, Profil kesim listeleri hazırlanır.

ÜRETİM
Listelere göre levha ve profillerin temini
Delme delikleri.
İş programında öncelik sırasına göre kolon, kiriş ve çapraz bağlantıların imalatı.Sevk&Montaj

SEVK
Boyahane, astar ve son kat boyalarda imalat ve kaynak malzemeleri çapaklardan temizlenir. İş programına göre paketlenir ve yüklenir. Boş ağırlık yüklemeden önce belirlenir. Sonrasında
yükleme, toplam tonaj kantarı fişi kantarda tam ağırlık alınarak belirlenir. Çalışmanın sonunda ise miktar ve tartı fişleri ile birlikte verilir. 

MONTAJ
Malzemenin montajı sırasında dikkat edilmesi gereken malzemenin düzenli bir sıra ile montajı. Sahada stok alanı olup olmadığı en önemli kalemdir. Stok alanı yoksa sevk edilen malzemenin (aracın beklemesini önlemek için) geçici stok alanına indirilmesi vehızlı bir şekilde toplandı.Аdres

Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:52/3
Çekmeköy/İSTANBUL

Тelefon

+90 216 641 68 60

E Posta

info@sgcelik.com
Tüm Hakları SG ÇELİK Tarafından Saklıdır. © 2022